Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Faculty Profile

 

Department

 

Professor

 

Associate Professor

 

Assistant Professor

Business Administration

Sun Minggui
Zhao Xiaokang
Shen Lei
Pan Jin
Wu Jiong

Du Xinghan
Chen Yarong
Du Qinping
Liu Dongsheng
Bao Xinren
Li Hong
Yu Junying

Fu Xiehong
Yu Kui
Yang Zhiyong
Yang Shuai

Accounting

Xu Zhengsheng
Zhang Dan

Zeng Yueming
Li Jiyou
Liu Changkui
Shi Xujing
Lu Ningwen
Zhang Xizheng
Chen Lingyun

Gao Fang

Zhou Jing
Li Mochou

Information Management

Song Fugen
Zheng Jianguo
Wang Sufen
Yang Dong
Zhang Kejing
Fan Hong
Zheng Feifeng

Zhou Li
Wang Weihong
Ma Yufang
Ma Biao
Dong Pingjun
Wei Hongqin

Liu Yu

Ying Mingyou
Chen Lei

E-Commerce and Logistics Management

Xu Qi

Wang Wenjie

Zhou Jianheng

Liu Fengtao
Chen Meimei
Wang Fudong
Wang Zhihong
Dai Tao
Wang Changjun
Wang Xiaofeng
Jia Yongji

Shen Bin
Wang Daqin
Li Qingying

Cao Haisheng
Liu Yong

International Economics and Trade

Gao Changchun
He Wei
Wang Hong
Wang Lei
Zhang Bin

Zhao Junli

Li Ting
Xu Weimin
Wang Lixin
Fei Zhangfeng
Zhou Chenying
Xu Lei
Jin Jihong
Hu Xiaohong

Liu Jun

Finance

Zhu Shuzhen
Zhao Hongyan
Tian Zengrui
Yao Hongxin

Wang Qianhong
Li Yong
Wang Haixia
Gu Haifeng
Ji Yufeng

Wang Man

Cheng Yebin
Gong Rukai

Liu Zheyi

Event Economy and Tourism Management

Xu Ming
Yan Chengzhong

Wang Ling
Wu Hong
Wu Xiaojuan
Yuan Xinmin
Qiu Jiewei

Pan Wenyan
Lu Yao
Liu Chunzhang

Xia Xin

.

Research center 1

Center of Creative Economy and Management Journal of Creative Economy and Management World Creative Economy Summit Shanghai 2015

Research Center 2

Textile Economy & Management Research Center